مطالب منتشر شده در دسته ی "دپارتمان مشاوره و اجرائی همایش و سمینار"

دپارتمان مشاوره و اجرائی همایش و سمینار

دپارتمان مشاوره و اجرائی همایش و سمینار

از کارهای مهم قابل انجام در این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد: - برنامه ریزی اجرایی - WBS و شرح شکست کار - پلان تبلیغاتی(5M) - چارت سازمانی وشرح وظایف - برنامه زمانبندی - کنترل پروژه - ایجاد پایگاه دادها - مدیریت مالی - برنامه جذب اسپانسر و منابع مالی

ادامه مطلب