مطالب منتشر شده در دسته ی "دپارتمان مشاوره مدیریت بازرگانی و صنعتی"

دپارتمان مشاوره مدیریت بازرگانی و صنعتی

دپارتمان مشاوره مدیریت بازرگانی و صنعتی

از جمله کارهای مهم این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد : - برنامه ریزی استراتژیک - برنامه ریزی و کنترل پروژه - مشاوره قراردادها - تحليل سيستم و عارضه يابي و بهره وری - برنامه ریزی و مشاوره امور مالی - Business Plan

ادامه مطلب