مطالب منتشر شده در دسته ی "دپارتمان مشاوره بازاریابی و تحقیقات بازار"

دپارتمان مشاوره بازاریابی و تحقیقات

دپارتمان مشاوره بازاریابی و تحقیقات

از جمله کارهای این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد : مشاوره بازاریابی و فروش محصولات و خدمات - اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی - تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی - انجام پروژه ها ی "ممیزی بازاریابی" - راه اندازی و ارتقای بخش های فروش و بازاریابی - برند سازی

ادامه مطلب