مطالب منتشر شده در دسته ی "دپارتمان آموزش و تحقیقات"

دپارتمان آموزش و تحقیقات

دپارتمان آموزش و تحقیقات

از جمله کارهای این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد : برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی مدیریت - دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت - انجام تحقیقات آماری - تهیه، اجرا و حمایت از طرح های پژوهشی با گرایش علوم مدیریت

ادامه مطلب