از جمله کارهای مهم این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد :

طراحی و اجرای پلن تبلیغات M-5
– بودجه بندی تبلیغات
– طراحی و چاپ
– طراحی و پشتیبانی وب سایت و مولتی مدیا