گیاه دارویی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra 3

استان فارس با صدور سالانه 70 درصد ریشه و عصاره شیرین بیان صادراتی ایران , قطب تولید و صدور این محصول به شمار می رود .
طبق گفته معاون بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی فارس پارسال 530 تن ریشه شیرین بیان به ارزش بیش از 188 هزار و 700 دلار و 3 هزار و 264 تن عصاره شیرین بیان به ارزش بیش از پنج میلیون و 950 هزار دلار از فارس به کشورهای آلمان , اسپانیا , فرانسه و امارات عربی متحده صادر شده است که این میزان 70 درصد صادرات شیرین بیان ایران است .
در  سال گذشته اسپانیا با اختصاص 89 درصد واردات ریشه شیرین بیان از فارس و آلمان با 51 درصد واردات عصاره شیرین بیان از این استان مقام نخست واردات این محصول را به خوداختصاص دادند .
این گیاه به صورت طبیعی در برخی مناطق ایران به ویژه در مناطق کوار , سپیدان , مرودشت , سرحد چهاردانگه , ارسنجان , کازرون , فیروزآباد , ممسنی و آباده طشک فارس می روید و ریشه ای قطور با 30 تا 200 سانتی متر طول دارد .
از 13 کارخانه فراوری شیرین بیان در ایران هفت کارخانه درفارس فعال است که سالانه پنج هزار تن ظرفیت تولید این کارخانه هاست .

این شرکت با توجه به درخواست تعدادی از کارخانه ها و همچنین به ارتباط گسترده در اروپا و امریکای شمالی نسبت به صادرات آن به حوزه های جغرافیای ذکر شده در حال فعالیت و ایجاد بازار جدید میباشد.