zaferan

کشورهای تولید کننده زعفران در اروپا ایران را رقیب سرسختی برای خود می دانند و به دنبال راه حلی برای محدود کردن بازار فروش زعفران ایرانی در اروپا هستند. بر همین اساس، کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان در جزیره ساردنیای ایتالیا قراردادی جهت محدود کردن بازار زعفران ایرانی در اروپا به امضا رساندند.
این سه کشور در این قرارداد متذکر شدند که برای مقابله با زعفران ایرانی در سطح جهانی با هم به همکاری بپردازند. زعفران ایرانی با کیفیت مرغوب و قیمت بسیار پایین تر از تولیدات اروپایی در بازار جهان در دسترس است و همین امر باعث شده که رقیب سرسختی برای زعفران اروپایی به شمار بیاید.
ایتالیا، اسپانیا و یونان بدنبال راه حلی در سطح اتحادیه اروپا هستند تا زعفران ایرانی بازار فروش خود را از دست بدهد. همچنین در این قرارداد خاطر نشان شده که با یافتن شیوه ها و تکنیک های جدید بازاریابی، با محصولات ایرانی به مقابله بپردازند.

به همین دلیل این شرکت با توجه به کمک به این صنعت اقدام گسترده جهت فروش بیشتر این محصول در اروپا و امریکای شمالی داشته و دارد.