خدمات در این بخش توسط موسسه کاریابی بین المللی ایران مهاجر با مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انجام میگردد.این موسسه با سالها تجربه و بهره گیری از وکلای زبده بین المللی هموطنان عزیز را در زمینه های امور کاریابی بین المللی و کسب اقامت در دیگر کشورها و همچنین ثبت شرکت های بین المللی  راهنمایی وکمک مینماید.

هدف ما در این زمینه ارائه خدمات بهتر جهت متقضیان با انتخاب بهترین راه و  کمترین هزینه مادی جهت گسترش تجارت ایشان بصورت بین المللی  در سریعترین زمان ممکن میباشد.