ecourse-cloud

این مجموعه افتخار دارد که باتوجه به قابلیتهای بالای خود و شرکای تجاری نسبت و با بهره گیری از علم روز و تجربه نسبت به پذیرش پروژه های مختلف در زمینه های زیر اقدام نماید:

پروژه های عمرانی

کلیه امور بازرگانی

برندینگ

سرمایه گذاری داخلی

سرمایه گذاری بین المللی

بیزینس پلان

عارضه یابی شرکتها و کارخانه ها

برگزاری همایش و جشنواره

کنترل پروژه عمرانی و خدماتی

ثبت شرکت در اروپا

و ..